Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 50 000 PLN z siedzibą w Sosnowcu ul. Gacka 1.
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207568 przez Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 6443157353
Zarząd: Mirosław Wielechowski, Cedrik Mayer-Klenk.

© 2020 Watermann Polska Sp. z o.o. | Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl